Home » , » Doa-doa Islam

Doa-doa Islam

Di bawah ini saya share doa-doa Islam yang tentunya sangat berguna tatkala kita berdoa menurut apa yang kita inginkan di dalam doa kita. 

DOA KESELAMATAN ~AL-BAQARAH 286 : 

Rabbana la tu-akhidzna in nasina au akhtha’na rabbana wala tahmil ‘alaina ishran kama hamaltahu ‘alalladzina min qablina, rabbana wala tuhammilna ma la thaqata lana bih, wa’fu ‘anna waghfirlana warhamna anta maulana fanshurna ‘alal qaumil kafirin. 

“ya tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. ya tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. ya tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma’aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” 

DOA KETABAHAN~ AL- BAQARAH 250 : 
Rabbana afrig ‘alaina shabraw wa sabbit aqdaamana wanshurna ‘alal-qaumil-kafiriin 

“ya tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.” 

MENGHINDARI KESESATAN ~ ALI-IMRAN 8 : 
Rabbana la tuzigh qulubana ba’da iz hadaitana wahab lana mil ladunka rahmah, innaka antal wahab. 

“ya tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau; karena sesungguhnya engkau-lah maha pemberi (karunia)”. 

KEKUATAN IMAN ~ ALI IMRAN 16 : 
Rabbana innana amanna fagfir lana zunubana wa qina ‘azaban-nar. 

"ya tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka,” 

KEKUATAN IMAN ~ ALI IMRAN 53 : 
Rabbana amanna bima anzalta wattaba’nar rasula faktubna ma’asy-syahidin. 

“ya tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan allah)”. 

KESEMPURNAAN CAHAYA IMAN ~ AT-TAHRIM 8 : 
Rabbana atmin lana nurana wagfir lana innaka ‘ala kulli syai’in qadir. 

"ya rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu" 

KEKUATAN IMAN ~ ALI IMRAN 147 : 
Rabbanaghfir lana zhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ‘alal qaumil kafirin. 

“ya tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami[235] dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir” 

HUSNUL KHATIMAH ~ ALI IMRAN 193-194 : 
Rabbana innana sami’na munadiyay yunadi lil imani an aminu birabbikum fa-amanna. rabbana faghfirlana zunubana wa kaffir ‘anna sayyi’atina wataffana ma’al abrar. rabbana wa atina ma wa’attana ‘ala rasulika wa la tukhzina yaumal-qiyamah, innaka la tukhliful mi’ad. 

"ya tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, “berimanlah kamu kepada tuhanmu”, maka kamipun beriman. ya tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. ya tuhan kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul engkau. dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.” 

PENYESALAN ~ AL-A’RAF 23 : 
Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 

“ya tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi". 

MOHON KESELAMATAN ~ YUNUS 85-86 : 
Rabbana la taj’alna fitnatan lil qaumizh zalimin, wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. 


0 komentar:

Post a Comment